.

اسامی و کدشناسایی یاوران انتخابات هلال احمر شهرستان اردکان


یاور شهرستان: سعید برخورداری (9102)

یاوران مرکز: سیدحسین میرحسینی(910201)/ نادرپیری(910202)/ علی اصغرکمالی(910203)/ افسانه فتاحی(910204)/ محمودسرداری(910205)

یاوران مناطق: شیرغلامی رکن آبادی  محمدحسین 91020001 شیرمردی رکن آبادی محمد 91020002 شاکر اردکانی کشور 91020003 نوزاد فاطمه 91020004 صبوری عزت 91020005 کریمی ده آبادی محمد حسین 91020006 بمانی محمدرضا 91020007 افخمی مهدی 91020008 سکینی  عبدالحسین  91020009 قانعی اردکان محمد علی 91020010 محمدی ترک آباد مهدی 91020011 امین الرعایایی اردکانی محمدرضا 91020012 عظیم زاده محمود 91020013 شاکر  عباس  91020014 فتوحی فاطمه 91020015 سعیدی پناه اردکانی جلال 91020016 شیری زرجوع  محمد رضا  91020017 پورمروتی شریف آبادی داود 91020018 نامزد اردکانی جواد 91020019 چادرکافور جواد 91020020 حسین قاسمی اردکانی حسین 91020021 ثریا محمود 91020022 سعادتی طیبه 91020023 زارع پور رضا 91020024 پایه دار اردکانی جلال  91020025

یاوران ناحیه: دهقانی حبیب 9102000001 کریمی زهرا 9102000002 ثقفی مهدی 9102000003 قلی پور اردکانی هادی 9102000004 ادبی اردکانی  مهدی  9102000005 میهمان پرست محمد 9102000006 غلام نیا علی 9102000007 محمدی کمال 9102000008 پایه دار اردکانی حیدرعلی 9102000009 افخمی اردکانی سکینه 9102000010 ابویی مهدیه 9102000011 کریمی احمد آبادی احمد 9102000012 مختاری اردکانی مهدی 9102000013 هاتفی  محمد  9102000014 فرزندی جواد 9102000015 محمدی نسب  سعید  9102000016 طحانپور اردکانی محمود 9102000017 عربی محمدرضا 9102000018 طالبی پور شاپسند 9102000019 جماعتی مجید 9102000020 نصیری محترم 9102000021 فتاحی  مصطفی  9102000022 شاکر بی بی ماشاالله  9102000023 دهقانی احمدآباد بدیع الله 9102000024 مظلوم افسر 9102000025 میرزایی عبرالرحمن 9102000026 خبازپور بازارنو حمیدرضا 9102000027 احمدی احمد 9102000028 فتوحی حبیب الله 9102000029 برزگر چاه افضل قاسم 9102000030 سعیدی پناه اردکانی علی 9102000031 رنجغانی جواد 9102000032 کلانتری خلیل آباد  کبری  9102000033 قاسمی ترک آباد سکینه 9102000034 صباغیان علیرضا 9102000035 رفیعی بتول 9102000036 حیدری مصطفی 9102000037 رجبی مهدی 9102000038 نامداری خلیل آباد مژگان  9102000039 ثقفی محمود 9102000040 رجب پور جمال 9102000041 پور محمدیان حمید 9102000042 سرافراز اردکانی محمدعلی 9102000043 محمدی محسن 9102000044 پورشنبه نبی الله 9102000045 جلالی ندوشن محمدرضا 9102000046 زرین صفرعلی 9102000047 موسوی فاطمه السادات 9102000048 شاکر حمید 9102000049 دهستانی علی  9102000050 فذقانی اسدآبادی  جلال  9102000051 رنجغانی علی 9102000052 محمدی احمدآبادی علی 9102000053 محمدرضائی اردکانی حسین 9102000054 اعرابی اردکانی محی الدین 9102000055 نجف پور  محسن 9102000056 پوردهقان ده آبادی  حسن 9102000057 زمانی  مهرداد  9102000058 فتاحی جواد 9102000059 محمدی سعید  9102000060 فتاحی  مهدی  9102000061 شکری زاده مصطفی 9102000062 محمدی ترک آباد رجبعلی 9102000063 تن زده زری  9102000064 گلزاری عقدا حسین 9102000065 بهجتی حسین 9102000066 صفار اردکانی  حسن  9102000067 صفوی سیدمحمود 9102000068 محمدی رقیه 9102000069 موسوی هنومرور ربابه بیگم  9102000070 طالعی اردکانی محمد 9102000071 حیدری اعظم 9102000072 کریمی مقدم محسن 9102000073 ابوئی فضه 9102000074 جوان اردکانی  مهدی  9102000075 هاتفی اردکانی  علی  9102000076 شاکر سادات 9102000077 بخشی اردکانی حسین 9102000078 ابوالحسنی اردکانی صدیقه 9102000079 خیری  مرتضی  9102000080 حکیمی مزرعه نو صدیقه  9102000081 شاکر  علی  9102000082 جعفری روشن رحمت الله 9102000083 پیری اردکانی علیرضا 9102000084 پور شامحمدی محمد حسین 9102000085 یوسفی هنومرور حسین 9102000086 میرشمسی اردکانی سید محمد 9102000087 دهستانی مریم 9102000088 حسینی نیا سید محمد 9102000089 فتوحی محمدرضا 9102000090 شیری خدیجه 9102000091 محمودی میمند  محمدرضا  9102000092 پیری علی 9102000093 اسلامی کلانتری جواد 9102000094 جعفرنیا محمد 9102000095 حسین قاسمی حسن 9102000096 بنازاده اصغر 9102000097 برخورداری مجید 9102000098 عمویی طاهره 9102000099 واجویی قرائی علی اکبر 9102000100 فضایل سیدرضا 9102000101 حاجی زاده غلامرضا 9102000102 واحدیان هادی 9102000103 طالبان صادق 9102000104 رحماندوست حسن 9102000105 جوشن زینب 9102000106 ترکاشوند  محسن  9102000107 حسن زاده فرحانی  حسن  9102000108 برخورداری شریف آبادی لیلا 9102000109 شاکر اردکانی حسن 9102000110 دشتی امیر 9102000111 شهبازی  احمد  9102000112 صلواتی حسین اردکاناردکان 9102000113 شاطری عباس 9102000114 طالبی ترک آباد احمد 9102000115 شاکر اردکانی محمدرضا 9102000116 محمدی اردکانی فرهاد 9102000117 گلستانی محمدعلی 9102000118  کمالی اردکانی  رضا 9102000119 حسنی احمدآباد سکینه 9102000120 جلیل پور اردکانی مهدی 9102000121 حیدری ترک آباد عباسعلی 9102000122 مجاور بتول 9102000123 حیدری ترک آباد مهدی 9102000124 صغیره محسن 9102000125

یاوران بخش: محمدی ترک آباد حسن 910200000001 خانی پتکستانی  محمد رضا  910200000002 طاقداری اردکانی محمدجواد 910200000003 دهستانی اردکانی حسین 910200000004 مرادی مزرعه نو  حمید  910200000005 اکبری عزت 910200000006 افخمی عصمت 910200000007 چاه افضلی یوسف 910200000008 قاسمی وراعون حسین 910200000009 پور دهقان ده آبادی حسینعلی 910200000010 محمدی ترک آباد حسین 910200000011 داعی زاده اردکانی حسن 910200000012 خلیل زاده حسن 910200000013 قاضیان هفتادر علیرضا 910200000014 خانی پتکستانی  جواد  910200000015 امینی منیژه  910200000016 ذبیحی عباس 910200000017 گزستانی عزت 910200000018 شاکر  مهدی  910200000019 بندعلیان رنجغانی سعید 910200000020 فتاحی اردکانی  مجید  910200000021 طالبی محمدحسین 910200000022 طباطبائی خلیل آباد  سید عبدالعلی 910200000023 کمالی احمد 910200000024 افخمی اردکانی  حسین  910200000025 کوتاب بفروئی عبدالحمید 910200000026 شفیعی صفا 910200000027 یوسفی احمد 910200000028 رنجغانی صغری 910200000029 واحدیان احمد 910200000030 موتاب اردکانی حسین 910200000031 ذبیحی اردکانی محمد جواد 910200000032 شاکر غلام علی 910200000033 سید ابوالحسنی سید قاسم 910200000034 حجت منش حسن 910200000035 فضایل سیدمهدی 910200000036 ادبی فاطمه 910200000037 فتاحی فتانه 910200000038 پشت دار مهدی 910200000039 خلخال فلک علی  910200000040 جعفری محسن 910200000041 سجادی فر سید ولی الله 910200000042 شیرغلامی قاسم 910200000043 فردوسیان حسین 910200000044 اسدی دولابی رمضان 910200000045 ترابی نژاد محمدعلی 910200000046 خلیلی عقدائی  علیرضا  910200000047 طاهری  محمد  910200000048 کلانتری خلیل آباد صدیقه 910200000049 گزستانی امیر 910200000050 موسوی  زهرا بیگم 910200000051 نوری رضا 910200000052 هوتی نژاد سید جلیل 910200000053 زارع علی بیک محمود 910200000054 طالبی میدان قلعه پرویز 910200000055 تقی زاده علی 910200000056 محمدی  محمدعلی  910200000057 اردستانی روح الله 910200000058 دهقانی فیروز آبادی علیرضا 910200000059 شیری زرجوع  مجید  910200000060 آسایش حسن  910200000061 هاتفی محسن 910200000062 نداف بازارنو حسین 910200000063 کارگر هژبر 910200000064 رجبی اردکان حسین 910200000065 محمدی  اعظم 910200000066 حیدری علیرضا 910200000067 دارخال خدیجه 910200000068 میرحسینی اردکانی سیدمحمد 910200000069 شاکر اردکانی  سید مهدی  910200000070 حیدری اختر 910200000071 پورمحمدیان محمد 910200000072 عظیم زاده مریم  910200000073 آرمان احمد 910200000074 طاهری فاطمه 910200000075 داعی زاده اردکانی جلال  910200000076 دهستانی اردکانی  حمید رضا  910200000077 فضائل اردکانی سید محمد 910200000078 محمدی ترک آباد فاطمه 910200000079 حوتی نژاد سید رضا  910200000080 شاکر اردکانی محمدرضا 910200000081 خیری  علیرضا  910200000082 پورهاشمی سیدرضا 910200000083 رنجبر  عبدالحسین  910200000084 محمدی حسین 910200000085 خدائی سیدعلیرضا 910200000086 شفیعی هقتادر بمانعلی 910200000087 قانعی اردکانی محمد 910200000088 شفیعی زهرا 910200000089 احمدی زاده گزستانی مجید 910200000090 رفیعی سید محمد 910200000091 صالحی خلیل آباد زیبا 910200000092 بندعلیان غلامرضا 910200000093 بهجتی عباس 910200000094 ندائی اردکانی  محمد  910200000095 مصدق اردکانی محمد 910200000096 خواجه عقدایی سکینه 910200000097 کریمی محمد  910200000098 پیری جواد  910200000099 ناصری پروین 910200000100 شاکر اردکانی محمد 910200000101 حوله بافی جواد 910200000102 قربانی حمیده 910200000103 جماعتی اردکانی علی 910200000104 پورشاکر اردکانی مصطفی 910200000105 کری زهرا 910200000106 رباطی انارکی  حسین  910200000107 برخورداری شریف آباد محمود 910200000108 مظفری ترک آباد حسن 910200000109 کلانتری خلیل آباد شمسی  910200000110 سیدی اردکانی سید محمود 910200000111 نوری طلعت 910200000112 کریمی معصومه 910200000113 رفیعی صدرآباد سید محمد 910200000114 پورغلامی اردکان مصطفی 910200000115 فتاحی اردکانی محمدرضا 910200000116 بهشتیان  علیرضا  910200000117 زنگوئی جواد 910200000118 قانعی اعظم  910200000119 کلانتری خلیل اباد فاطمه  910200000120 هاتفی اردکانی  مهئی  910200000121 سازی میبدی اضغر 910200000122 طالبی محسن 910200000123 رحمتی زاده طاهره 910200000124 ثقفی فاطمه 910200000125 افخمی سعید 910200000126 سمییرکرم خلیف  910200000127 طباطبایئ اصل  سادات بیگم  910200000128 غلامپور علی 910200000129 شاکر اردکانی حسین 910200000130 محمدی گزستانی جلیل 910200000131 مظلوم عباس 910200000132 پوررحمانی  منوچهر  910200000133 دهقانی فیروزآبادی حسین 910200000134 کلانتری ترک آباد رضا 910200000135 محمدی احمدآبادی محمدرضا 910200000136 برهانی احمد 910200000137 مویدی روح الله 910200000138 مصطفائی جلال 910200000139 احمدی سید احمد 910200000140 حیدری توتی مرتضی 910200000141 اسلامی کلانتری هاشم 910200000142 محمد کاظمی مجد اکبر 910200000143 حسینی پور اردکانی خدیجه بیگم 910200000144 ذوالفقاری ده آبادی بمانعلی 910200000145 محمدی احمدآبادی عالیه 910200000146 چوپان زاده ترک اباد اسماعیل 910200000147 موسوی خدیجه 910200000148 عامدی محمد اسماعیل 910200000149 بنگانی خلفی  عبدالله  910200000150 ذاکری داوود 910200000151 عسکری علی 910200000152 افخمی عقدا شوکت 910200000153 برزگر اردکانی ناصر 910200000154 حیدری مرضیه 910200000155 احسانفر محمدجواد 910200000156 کریمی عبدالله 910200000157 اسلامی کلانتری علی 910200000158 هاتفی مهدی 910200000159 منصوریخواه عباسعلی 910200000160 مرادی مزرعه نو عباس 910200000161 امینی احمدآبادی هادی 910200000162 افشار عبدالحسین 910200000163 چاه متکی عبدالحسین 910200000164 جعفری ندوشن نعمت الله 910200000165 شفیعی محمود 910200000166 زارع نژاد علی 910200000167 شاکر  رباب  910200000168 محیطی علی 910200000169  شکران مریم 910200000170 سبحانی محمدعلی 910200000171 احمدی احمدآباد  علی  910200000172 ادبی اردکانی رضا 910200000173 فتاحی محمد  910200000174 عابدینی محمود 910200000175 جعفری ترک آباد شهناز 910200000176 عرب زاده علی 910200000177 مجاور ترک آبادی محمدعلی 910200000178 هوشیاری اردکانی حسن 910200000179 سبزی سعید 910200000180 سیلاوی  مهدی  910200000181 برخوردار محمد  910200000182 میر جعفری سید شجاع 910200000183 شیری زرجوع محمد 910200000184 طالبی میدان قلعه عباس 910200000185 طباطبائی سید عباس  910200000186 دارایی زاده جواد 910200000187 مروتی  علی  910200000188 میرحسنی فاطمه بیگم 910200000189 ابولیان انجیرآودن مرتضی 910200000190 بابائی زارچ سکینه 910200000191 عابدینی غلامرضا 910200000192 دهستانی اردکانی  حسن علی  910200000193 رنجغانی ربابه 910200000194 حیدری تر ک آباد طیبه  910200000195 رضوی احمد آبادی محمود 910200000196 مجاور ترک آباد کهدی 910200000197 پورمحمدیان اردکانی عزت 910200000198 هاتفی اردکانی  احسان  910200000199 توکلی  مجتبی  910200000200 قانعی اردکانی حسن 910200000201 کمالی اردکانی اسمعیل 910200000202 اعرابی اردکانی  محمد  910200000203 مروتی شریف آبادی محمود 910200000204 محمدعلیزاده توتی ملکه 910200000205 کریم زاده عقدا حسین 910200000206 محمدی ترک آباد محمد اسمعیل 910200000207 صادقیان ناصر 910200000208 معصومی حسن 910200000209 محمدی احمدآبادی احمد 910200000210 قانعی صفر 910200000211 کریمی علی رضا 910200000212 سیفی احمدآبادی حبیب الله 910200000213 رنجغانی قدرت 910200000214 محمدی مصطفی 910200000215 رشیدی احمدآبادی  علی  910200000216 کلانتری خلیل آباد نصرت خانم 910200000217 فتاحی جلال 910200000218 افخمی مهدی 910200000219 هاشمی مزراع نو سید ابوالقاسم 910200000220 افمی قمر 910200000221 یوسفی هنومرور احمد 910200000222 عزیزیان عبدالله  910200000223 بیکی  محمد حسین  910200000224 شاکر  احمد  910200000225 عموئی مجتبی 910200000226 محیطی مهدی 910200000227 قاطع اردکانی  مهدی  910200000228 شاکر اردکانی مریم  910200000229 رشیدی احمدابادی علی  910200000230 فتوحی مهدی 910200000231 عظیمی اردکانی حسن 910200000232 رحیمی  محمدعلی  910200000233 هاتفی علیرضا 910200000234 فضائل سید داوود 910200000235 سکینی  عبدالرحیم  910200000236 افخمی علی  910200000237 مختاری محمد علی  910200000238 کلانتری ترک آباد احمد 910200000239 حسین پور حسین  910200000240 مهدیزاده  شعبانعلی  910200000241 شاکر  علی  910200000242 رعیت زاده اردکانی  امیر  910200000243 مصیبی اردکانی جمیله 910200000244 آزادی  جمال 910200000245 قائمی اردکانی حسین 910200000246 بمانی احمدآبادی صغری 910200000247 دهستانی اردکانی مجید 910200000248 شاکر اردکانی محمد 910200000249 خاوند ملکه 910200000250 ناظمی ملکه 910200000251 جعفرنیا اردکانی علی 910200000252 حامد مهدی 910200000253 فتاحی اردکانی  مجید  910200000254 چوپان زاده یوسف 910200000255 نیکو نژاد محمد 910200000256 عراقی علی رضا 910200000257 مرادی پور غضنفر 910200000258 عابدینی اردکانی بشیر 910200000259 فتاحی اردکانی علی 910200000260 فتاحی علی 910200000261 حیدری طاهره 910200000262 تاج آبادی راوری  مجتبی  910200000263 کمالی اردکانی جمال 910200000264 منصوری مرتضی 910200000265 افخمی  محمد  910200000266 شاکر اردکانی ناصر 910200000267 ندائی اردکانی  وحید  910200000268 عرب حسینعلی 910200000269 شهبازی ترک آباد عباس 910200000270 میرشمسی اردکانی سیدرضا 910200000271 ابوطالبی کوشکنو محمدعلی 910200000272 میرحسینی  سید مرتضی  910200000273 سیفی  معصومه  910200000274 فتاحی یاسر 910200000275 هاتفی اردکانی محمد 910200000276 معینی فر سیدابوالفضل 910200000277 فتوحی  محمد  910200000278 نصیری سروی عباس 910200000279 کلانتری خلیل آباد قدمعلی  910200000280 فتوحی اردکانی  مرتضی  910200000281 فضائی اردکانی  سید مجتبی  910200000282 مربی مسعود 910200000283 سعادتی منیژه  910200000284 اندرخو اکبر 910200000285 عسکری رکن آبادی ماشاءالله 910200000286 فتوی اردکانی  مصطفی  910200000287 کریمی احمدآباد علی 910200000288 طالبی میرزا یدالله 910200000289 طالبی جواد 910200000290 بند علیان محمد علی  910200000291 پشت دار فاطمه 910200000292 قانعی اردکانی  هادی  910200000293 نوروزپور  محمد  910200000294 سعادتی فر رضا  910200000295 حیدری  حسن 910200000296 فرشته احمد 910200000297 سیاح  محمدعلی  910200000298 چهار میرزایی جواد 910200000299 خزانگین حسین 910200000300 فتاحی اردکانی  علی  910200000301 نداف بفروئی حسین 910200000302 حکیمی حسن علی 910200000303 نصیری سروی ملوکه 910200000304 کمالی اردکانی رضا 910200000305 مروتی شریف آبادی صدیقه 910200000306  رضی اردکانی   رضا علی  910200000307 فتاحی اردکانی محمدعلی 910200000308 حیدرزاده فاطمه 910200000309 حیدری ترک آباد فاطمه 910200000310 رجبی زاده اردکانی عباس 910200000311 طاهری هفتادر ابوطالب 910200000312 طالعی اردکانی محمد 910200000313 فتوحی اردکانی علیرضا 910200000314 دهقان احمد 910200000315 طلابی محمدعلی 910200000316 محمدی فاطمه  910200000317 برزگر جمال 910200000318 حیدری طاهره 910200000319 افخمی اردکانی  وحید  910200000320 کلانتری خلیل آباد  طاهره 910200000321 مشیری شورکی حبیب الله 910200000322 شاکر علی اکبر 910200000323 جلیل پور اردکانی ملکه 910200000324 احمدی محمدرضا 910200000325 رنجبر بافقی حسن 910200000326 شاکر اردکانی رضا 910200000327 حاجی ده آبادی ترماه 910200000328 محمدی ترک آباد هادی 910200000329 محمدی حسین 910200000330 یوسفی ترک آباد محمدجواد 910200000331 طالبیان اردکانی مهدی 910200000332 خان مولکوه  ریحانه  910200000333 محمدی مرضیه 910200000334 حسنی احمدآباد  حمزه  910200000335 ملاحسینی لیرضا 910200000336 نامزد صدیقه  910200000337 قائم ناجح  910200000338 فتوحی اردکانی ملکه 910200000339 حسن زاده محمد 910200000340 فتوحی خدیجه 910200000341 احمدی زاده حمید 910200000342 فتاحی طیبه 910200000343 بمانیان اردکانی حسین 910200000344 محمدی هادیارد 910200000345 پورمروتی علی 910200000346 شاکر اردکانی سیدرضا 910200000347 پورعباسی جوا 910200000348 مظفری ناصر 910200000349 خاکی علیرضا  910200000350 سیفی احمد آبادی  محمد  910200000351 کریمی شریف آباد حمید 910200000352 سعادتی  سید ابراهیم  910200000353 کمالی معصومه 910200000354 زرین حسین 910200000355 هاتفی محمد علی 910200000356 نعمتی فخرآباد حسین 910200000357 کارگر شورکی  جواد  910200000358 کیکوهی مژگان 910200000359 فتاحی سید محمد 910200000360 قانعی اردکانی محمد علی 910200000361 طالبیان اردکانی ملکه 910200000362 اسماعیلی شمس آباد فاطمه 910200000363 محمودیان محمود آباد جمال 910200000364 کمالی عباسعلی 910200000365 خادمی بفرویی مرتضی 910200000366 نداف بفروئی حسین 910200000367 حسنی مجید 910200000368 فتوحی حبیب الله  910200000369 کلانتری خلیل آباد محسن 910200000370 مرادی مهدی 910200000371 هاتفی اردکانی حبیب 910200000372 پوراحمدیه اردکان  حسین  910200000373 ابوئی  علی  910200000374 رجب پور محسن 910200000375 عیسی نژاد محمره  مهدی  910200000376 رشیدی فاطمه 910200000377 پیری اردکانی حسین 910200000378 کلانتری خلیل آباد زهرا 910200000379 روزبهانی حسن 910200000380 سلیمی حسن 910200000381 بمانیان اردکانی محمود 910200000382 محمدی   910200000383 هاتفی علی 910200000384 بلیلی مجید 910200000385 واحدیان صدیقه 910200000386 چادرکافور محمدعلی 910200000387 محمدی ترک آباد جواد 910200000388 موسوی  سید رحمان  910200000389 خاکپور علی 910200000390 افخمی اردکانی  بمانعلی  910200000391 زارع جمشید 910200000392 محمدی رکن آبادی احمد 910200000393 جهان خواه رضا 910200000394 نور بخش  رضا  910200000395 سرافراز اردکانی عباس 910200000396 پورمحمدیان علی 910200000397 کمالی اردکانی  محمد حسن  910200000398 میرشمسی  محمدرضا  910200000399 میر محمدی اردکانی  سید ابوالفضل  910200000400 طالبیان عقدا جمیله 910200000401 میرزاپور اردکانی  محمود  910200000402 مصیبی مهدیه  910200000403 پایدار اردکانی مهدی 910200000404 مروتی روح الله 910200000405 قاطع  اردکانی  مصطفی  910200000406 هاتفی علی 910200000407 شاکر حسین 910200000408 میرشمسی فاطمه 910200000409 پورقیومی اردکانی حسین 910200000410 قلی پور اردکانی محمدرضا 910200000411 موسوی سید مهدی 910200000412 کمالی معصومه 910200000413 خباز محمد 910200000414 صادقی اکبر 910200000415 محمدی ترک آبادی مصطفی 910200000416 نوروزیان  محمد حسین  910200000417 اشرف زاده  محسن  910200000418 شاکر شهاب 910200000419 شاکر اردکانی مجید 910200000420 کمالی خواه حسین 910200000421 پورشاکر عباس 910200000422 رفیعی صدرآباد  سید ابوالقاسم  910200000423 برزگر بفروئیی ناصر  910200000424 صادقیان علی  910200000425 شرف الدینی ترک آباد مهدی 910200000426 کوری اردکانی مصطفی 910200000427 پارسا زهره 910200000428 تقی پور گرجی فاطمه صغری 910200000429 واحدیان اردکانی  روح الله  910200000430 افخمی اردکانی حسین 910200000431 رعیت زاده اردکانی محمدعلی 910200000432 کمالی محمد 910200000433 ابراهیمیان اردکانی ابراهیم 910200000434 شاکر اردکانی سعید 910200000435 عربی خلیل آباد محمد علی  910200000436 کریمی احمدآبادی محمدحسین 910200000437 جنتی  عبدالرسول  910200000438 عباسی محمدعلی 910200000439 محیطی علی  910200000440 فتاحی اردکانی سید جلال 910200000441 فتوحی اردکانی الهام 910200000442 خرازی نورمحمد 910200000443 زارع حسن 910200000444 محمدی حسن  910200000445 دهستانی محسن 910200000446 شفیعی سورک زهرا  910200000447 برخورداری عباس 910200000448 قاسمی چفته  علی رضا  910200000449 مهدیزاده اردکانی حسن 910200000450 اعرابی مهدی 910200000451 فتوحی  محمدجواد  910200000452 شاکر اردکانی محمدعلی 910200000453 افخمی حسین  910200000454 مرتضائی حسین 910200000455 صادقی اردکانی حسین  910200000456 حیدری کوشگنو مرتضی 910200000457 میرزاپور بتول 910200000458 چاه متکی  ایمان  910200000459 عموئی کوشکنو محمد 910200000460 عباسی زیور  910200000461 فتوحی یوسف 910200000462 پورطحان فاطمه 910200000463 فتوحی اردکانی حسین 910200000464 عابدینی اردکانی  رضا  910200000465 چاه متکی سکینه 910200000466 فتاحی اردکانی مرتضی 910200000467 دهستانی مصطفی 910200000468 محمدی هاجر 910200000469 خسروخاور  محمدرضا 910200000470 شاکر محمد 910200000471 حیدری ترک آباد زهرا 910200000472 کرمانی محمد 910200000473 عربی خلیل آباد ثروت 910200000474 حسینی پور فاطمه 910200000475 زارع علی بیک  حمید رضا  910200000476 چاه متکی رضا 910200000477 جوان مهدی 910200000478 زاهدی شعبان 910200000479 عابدین پور محمدعلی 910200000480 شاکری اردکانی  حسین  910200000481 کوهپیمایی عصمت 910200000482 کمالی اردکانی حسن 910200000483 قانعی مجتبی 910200000484 ابوالحسنی  حمیده 910200000485 زنجیریان اردکانی جواد 910200000486 رضازاده اردکانی   حمید رضا  910200000487 دنیوی مزرعه نو رحیمه  910200000488 قیومی زرین حسین  910200000489 حیدری توتی حسین 910200000490 کمالی اردکانی محمدرضا 910200000491 دهستانی ملکه  910200000492 حیدریان احمد 910200000493 تقوی اردکانی علیرضا 910200000494 بناء یزدی حسین 910200000495 میهمان پرست مهدی 910200000496 جلالی فر علی بمان 910200000497 سلمانی احمد آبادی فردوس 910200000498 محمدی ترک آباد مجید 910200000499 کمالی جلال 910200000500 هاتفی  محمدحسین  910200000501 میرشمسی حمیده السادات  910200000502 مروتی جمال 910200000503 حوله بافی محمد علی  910200000504 شاکر میرزا عباس 910200000505 خیری مرضیه 910200000506 مختاری حلیمه 910200000507 زارع  علی 910200000508 معتقدی عباس 910200000509 پورچاپی  مهدی  910200000510 رفیعی  محمدرضا  910200000511 فضایل سیدجلال 910200000512 طاهر پور سکینه 910200000513 حسن زاده اعظم 910200000514 فضایل سیدباقر 910200000515 نژاد محمده محمد عیسی 910200000516 فدوی  محمود  910200000517 میرقانعی سید محمد 910200000518 حسینی اصل عبدالهادی 910200000519 مروتی یعقوب  910200000520 مسیبی اردکانی علی 910200000521 فدائی اردکانی محمد علی  910200000522 دهستانی محمود 910200000523 کریمی ده آبادی محمدرضا 910200000524 پورمختاری اردکانی محمدجواد 910200000525 دهقانی احمدآباد عزت 910200000526 بمیدی نژاد  مهدی  910200000527 کمالی اردکانی محمدرضا 910200000528 فاضل زاده حسن 910200000529 حکیمی مزرعه نو  وحید  910200000530 الیاس پور علیرضا 910200000531 پوراحمدیه اردکان سعید 910200000532 عربی خلیل آباد فاطمه  910200000533 زینل پور فرخنده 910200000534 احمی اردکانی جلال 910200000535 بهجتی  محمدرضا  910200000536 فتوحی اردکانی  محمد  910200000537 فتاحی اردکانی هادی 910200000538 اسلامی جواد  910200000539 طاهری اردکانی مجید 910200000540 نامزد مصطفی 910200000541 ابوالفضلی  محمد  910200000542 افخمی اردکانی علی 910200000543 میرزازاده صدیقه 910200000544 موسوی سید حسین  910200000545 زاهدی توتی عصمت 910200000546 شاهرخی احمدآبادی محمدرضا 910200000547 قانعی  حسین  910200000548 خیراندیش حبیب الله 910200000549 داوری اردکانی فاطمه 910200000550 برخورداری شریف آباد مهدی 910200000551 میرزازاده اردکانی مهدی 910200000552 کارگر محمود 910200000553 پایه دار اردکانی محمدرضا 910200000554 حیدری کشوکنو اعظم 910200000555 حوله بافی عبدالرضا 910200000556 فاضل زاده جواد  910200000557 شاکر بشیر 910200000558 رفیعی صدرآباد سید جواد 910200000559 مسیبی مرتضی 910200000560 محمدی محمدعلی 910200000561 گزستانی علی 910200000562 کمالی محمود 910200000563 کریمی احمد آبادی اسماعیل 910200000564 رسته سید علی 910200000565 حاجی رجبی شورک حسین 910200000566 واحدیان عصمت  910200000567 کارگرزاده شورکی عباسعلی 910200000568 موسوی عصمت 910200000569 فتوحی اردکانی احمد 910200000570 طبائی اردکانی  سید رضا  910200000571 سبزی میل سفیدی محمود 910200000572 پورروستایی خدیجه 910200000573 نجاتی اردکانی  رضا  910200000574 طالعی خ علی 910200000575 میرشمسی حبیب  910200000576 نامزد اردکانی ناصر 910200000577 دهستانی صدیقه 910200000578 نوروزی اعظم 910200000579 محمد ترک آباد  حبیب الله  910200000580 خیری ربابه 910200000581 حسنس محمد رضا 910200000582 موتاب بفرویی قاسم 910200000583 شاکر حسن 910200000584 بندریان پور شاکر 910200000585 ابوالحسنی شریف آباد جلال 910200000586 یوسفیی انجیرآوند رضا 910200000587 شاکر  میرزا محمد  910200000588 افخمی عقدا احمد 910200000589 فتوحی محمدرضا 910200000590 حسن پور مجتبی 910200000591 محمدی محمدرضا 910200000592 شاهرخی احمدآبادی محمود 910200000593 دهقانی محمد جواد 910200000594 کمالی اردکانی امیر 910200000595 کمبودیان جواد 910200000596 شاکر عزت 910200000597 حیدری ترک آباد معصومه 910200000598 چامتکی جواد 910200000599 شجاع الدینی اردکانی محمد علی 910200000600 کمالی اردکانی محمود 910200000601 کمالی اردکانی  محمد 910200000602 حیدری مهدی 910200000603 بهجتی عباس  910200000604 فتاحی  عباس  910200000605 حاجی حکیمی کوشکنو علی 910200000606 مرادی مزرعه نو مجتبی 910200000607 پوراحمدی محمد حسن 910200000608 کلانتری خلیل آباد خلیل  910200000609 سیاح حسین  910200000610 قانعی فاطمه 910200000611 قلی زاده عباس 910200000612 بابائی چاه افضل عزت 910200000613 کلانتری خلیل آباد محمد 910200000614 پرند علی  910200000615 افخمی اردکانی حسین 910200000616 عصاریان اردکانی محمد جواد 910200000617 پایه دار اردکانی علی 910200000618 رفیعی صدرآباد سید احمد 910200000619 هاتفی اردکانی  علی  910200000620 فتاحی اردکانی جواد 910200000621 رنجقانی اردکانی  محمد  910200000622 شجاعی محمد 910200000623 ملا حسینی محمدعلی 910200000624 عزتی رضا 910200000625

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ساعت   توسط یاوران یزد  |