.

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان ازنا


 

 *دریافت ابلاغ یاور شهرستان ازنا از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

*هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

*مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

* انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز،منطقه،ناحیه،بخش

* صدور ابلاغ یاوران مراکز و مناطق و نواحی و بخشهای زیر مجموعه توسط سرپرست محترمجمعیت هلال احمر شهرستان ازنا

*نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/07ساعت   توسط   | 

تصاویر برگزیده فعالیتهای یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد (5)


اهداخون توسط یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/01/06ساعت   توسط   | 

تصاویر برگزیده فعالیتهای یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد (4)


عیادت از بیماران توسط یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد

بهمن ماه سال 1390 
برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  شنبه 1391/01/05ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان کوهدشت


* دریافت ابلاغ یاور شهرستان کوهدشت از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

* هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

* مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

* انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

* نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  شنبه 1391/01/05ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان نورآباد


* دریافت ابلاغ یاور شهرستان نورآباد از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

* مطالعه واشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

* انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

* تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

* نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  شنبه 1391/01/05ساعت   توسط   | 

تصاویر برگزیده فعالیتهای یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد (3)


شرکت یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد در مراسم غباررویی گلزار شهدا

 بهمن ماه 1390


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان الشتر


*   دریافت ابلاغ یاور شهرستان الشتر از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

*    مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

*   انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

*    صدور ابلاغ یاوران مراکز و مناطق و نواحی و بخشهای زیر مجموعه توسط سرپرست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان الشتر

*   تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

*   نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان دورود

 

 

 

 

 

 

 


*دریافت ابلاغ یاور شهرستان دورود از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

* هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

* مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

* انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

* صدور ابلاغ یاوران مراکز و مناطق و نواحی و بخشهای زیر مجموعه توسط سرپرست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان دورود

*  هماهنگی محل فعالیت یاوران انتخاباتی در خانه داوطلب و پایگاههای داوطلبی

*  ارتباط مستمر با اعضا زیر مجموعه خود و ثبت فعالیتها و اقدامات آنان

*  تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

* نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان پلدختر

 

 

 

 

 

 

 


*   دریافت ابلاغ یاور شهرستان پلدختر از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

*   هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

*    مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

*     انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

*    صدور ابلاغ یاوران مراکز و مناطق و نواحی و بخشهای زیر مجموعه توسط سرپرست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان پلدختر

*    هماهنگی محل فعالیت یاوران انتخاباتی در خانه داوطلب و پایگاههای داوطلبی

*   ارتباط مستمر با اعضا زیر مجموعه خود و ثبت فعالیتها و اقدامات آنان

*    تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

*    نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت   توسط   | 

سال نو مبارک سال نو مبارک


حلول سال نو و بهار پرطراوت را كه نشانه قدرت لايزال الهي و تجديد حيات طبيعت مي باشد رابه تمامي عزيزان تبريك و تهنيت عرض نموده و سالي سرشار از بركت و معنويت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان براي شما عزيزان مسئلت داریم  .


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/12/29ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان بروجرد

 


*   دریافت ابلاغ یاور شهرستان بروجرد از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

*    هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

*    مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

*    ارتباط و هماهنگی لازم با سازمانها ، نهادها ، موسسات دولتی و غیردولتی جهت عضوگیری در سطح شهرستان بروجرد

*    انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

*    هماهنگی محل فعالیت یاوران انتخاباتی در خانه داوطلب و پایگاههای داوطلبی

*    تکثیر و توزیع کتابچه راهنمای یاوران در سطح شعبه و در اختیار قرار دادن یاوران جهت استفاده کاربردی از آن

*    ارتباط مستمر با اعضا زیر مجموعه خود و ثبت فعالیتها و اقدامات آنان

*    تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

*    نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان

 


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/12/29ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور شهرستان خرم آباد*    دریافت ابلاغ یاور شهرستان خرم آباد از مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان لرستان

*  هماهنگی و تعامل همه جانبه و مستمر و مستقیم با یاور استان در خصوص فعالیتهای انتخاباتی

*    مطالعه و اشراف کامل بر قوانین ،آیین نامه ،دستورالعمل و فرمهای انتخاباتی مربوط به برگزاری انتخابات در جمعیت هلال احمر

*    ارتباط و هماهنگی لازم با سازمانها ، نهادها ، موسسات دولتی و غیردولتی جهت عضوگیری در سطح شهرستان خرم آباد

*   هماهنگی محل فعالیت یاوران انتخاباتی در خانه داوطلب و پایگاههای داوطلبی

*    انجام هماهنگی های لازم جهت پوشش لایه های هرمی یاوران شهر از قرار یاوران مرکز ،منطقه،ناحیه،بخش

*    صدور ابلاغ یاوران مراکز و مناطق و نواحی و بخشهای زیر مجموعه توسط سرپرست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد

*    تکثیر و توزیع کتابچه راهنمای یاوران در سطح شعبه و در اختیار قرار دادن یاوران جهت استفاده کاربردی از آن

*    ارتباط مستمر با اعضا زیر مجموعه خود و ثبت فعالیتها و اقدامات آنان

*    تشکیل جلسات توجیهی برای یاوران زیر مجموعه

*    پیگیری های لازم جهت انجام امور اداری از جمله صدور ابلاغیه ها ماموریتها و... جهت یاوران شهر خود

*    نظارت و برنامه ریزی در جهت راه کارهای مشارکت حداکثری اعضا توسط یاوران زیر مجموعه و تشویق آنان


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/12/29ساعت   توسط   | 

تصاویر برگزیده فعالیتهای یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد (2)

 


پروژه آموزشی و زیست محیطی احیای فضای سبزتحت عنوان آشتی با طبیعت

اسفند 1390


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/12/28ساعت   توسط   | 

تصاویر برگزیده فعالیتهای یاوران جمعیت هلال احمر شهرستان خرم آباد (1)چادر سلامت روز عاشورا سال 1390برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/12/28ساعت   توسط   | 

اقدامات انجام یافته از سوی یاور مجمع انتخاباتی استان لرستان            

*    صدور ابلاغ جهت کلیه یاوران شهرستانها و نظارت بر صدور ابلاغ یاوران مرکزشهر_منطقهناحیه و بخش های زیر مجموعه یاوران شهرستانی توسط رئیس محترم جمعیت هلال احمر شهرستانها

*     تکثیر و توزیع کتابچه راهنمای یاوران در سطح شعب استان و در اختیار گذاشتن یاوران جهت استفاده کاربردی از آن

*    در راستای تبیین هرچه بیشتر وظایف سازمانی یاور انتخاباتی شهرستانها و زیرشاخه های آنها وتسهیل ارتباطات و پیگیری مستمر و منظم این تعاملات کارگاه آموزشی جهت یاوران شهرستانها برگزار گردید.

*    با هماهنگی با معاون محترم داوطلبان کد اختصاصی یاوران طراحی و در قالب لیبل اعداد چاپ و در اختیار یاوران شهرستان قرار گرفت.

*     نظارت بر کدبندی زیرشاخه های یاوران شهرستانی و کمک جهت کدبندی زیرشاخه های یاوران شهرستانها

*     برگزاری جلسات و تعامل مستقیم با معاون محترم داوطلبان جمعیت هلال احمر استان در خصوص انجام فعالیت های انتخاباتی و سایر برنامه های مرتبط در این زمینه

*     تهیه آرشیو مکاتبات یاوران داوطلب

 برای آگاهی بیشتر یاوران شهرستانهای استان لرستان ،پاور پوینتی طراحی شد و در اختیار یاوران هریک از شهرستانها قرار گرفت ، لینک دانلود نمونه پاورپوینت طراحی شده جهت آگاهی و استفاده سایر یاوران مجامع انتخاباتی جمعیت هلال احمر در اینجا قرار داده شده است .

 در جهت آموزش نحوه کدبندی یاوران ،چارتی به عنوان نمونه تهیه شد و در اختیار یاوران شهرستانهای استان لرستان قرار گرفت ، نمونه آن جهت دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.یاوران انتخاباتی جمعیت هلال احمر استان لرستان

کد یاور

شهرستان

نام ونام خانوادگی

ردیف

0101

خرم آباد

مریم عزیزی

1

0102

بروجرد

فروزان دالوند

2

0103

الیگودرز

یحیی سلیمانی

3

0104

ازنا

حسن موگویی

4

0105

دورود

طهماسب نظری

5

0106

پلدختر

یونس خدایی

6

0107

نورآباد

فتانه مرادزاده

7

0108

الشتر

شریف ندری

8

0109

کوهدشت

احسان محمدی

9


برچسب‌ها: فرزانه جمالی کیا یاور انتخاباتی استان لرستان
+ نوشته شده در  شنبه 1390/12/27ساعت   توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر